It’s the economy, stupid! Ett känt citat som refererar till vad det är som vinner demokratiska val. Ekonomin påverkar oss alla och just nu mer än någonsin. Men vilka är de rätta redskapen för att hantera den ekonomiska kris som följer i pandemins spår? Har Sverige vunnit något på att ha en annan strategi än resten av världen? Framtidsutsikterna kan verka dystra, men hur dystra är de egentligen?

Under kvällen mötte vi ledande forskare, pedagoger och experter som gav oss djupare kunskap och inspiration till undervisningen.

Medverkande

Lars Heikensten, VD för Nobelstiftelsen och tidigare Sveriges riksbankschef.

Lena Hensvik, professor i nationalekonomi som forskar om arbetsmarknadsekonomi och har gjort en utredning med förslag till åtgärder för en mer inkluderande arbetsmarknad.

John Hassler, professor i makroekonomi och ledamot i kommittén för Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

2019 års Nobelprislektion i ekonomisk vetenskap finns här.

Ta del av presentationerna här