Vi har idag fått beskedet att mark- och miljödomstolen har upphävt detaljplanen för Nobel Center. Vi utgår från att Stockholms stad kommer att överklaga beslutet vidare till mark- och miljööverdomstolen.

Vi är givetvis besvikna på mark- och miljödomstolens domslut. Vi kommer nu att sätta oss in i domen för att bättre kunna förstå beslutet.

Nobel Center är ett för Stockholm otroligt viktigt projekt. Det har våra folkvalda också visat genom att besluta om att projektet ska bli av. Det är inte ovanligt att stadsbyggnadsprojekt i Stockholms innerstad, hur betydelsefulla de än är, får något bakslag längs vägen men att de tillslut ändå blir av. Vi är övertygade om att så är fallet med Nobel Center.

Fram tills idag har alla beslut gått vår väg och vi litar till de bedömningar som sakkunniga inom Stockholms stad och länsstyrelsen tidigare har gjort.

 

För mer information
Rebecka Oxelström, kommunikationschef Nobel Center, +46 734 12 66 75