Många Nobelpris har genom åren haft ett visionärt innehåll som bidragit till att lösa inte bara tidens problem utan också framtidens. Idag står världen inför den största utmaningen någonsin. Vilka möjligheter har Nobelpriset att bidra med de nya kunskaper och lösningar som krävs för mänsklighetens och planetens överlevnad?

Ett öppet samtal med:
Beatrice Fihn, som är alumn vid Stockholms universitet, är generalsekreterare för ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. ICAN tilldelades Nobels fredspris 2017 för arbetet med att uppmärksamma de humanitära konsekvenserna av användningen av kärnvapen, och för banbrytande insatser för att åstadkomma ett fördragsbaserat förbud mot sådana vapen.
Gunnar von Heijne, professor i biokemi vid Stockholmls universitet och en av Sveriges ledande forskare inom området biokemi och molekylärbiologi. Han är ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien, av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och tidigare ordförande i Nobelkommittén för kemi.
Victor Galaz är docent i statsvetenskap och ställföreträdande föreståndare vid Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. Han är även senior forskare på Beijerinstitutet vid Kungliga Vetenskapsakademin.
Annelie Drakman, idehistoriker vid Stockholms universitet.

Moderator:
Gabriella Ahlström

Öppna föreläsningar på Kulturhuset är ett samarbete kring öppna föreläsningar mellan Kulturhuset Stadsteatern och Stockholms universitet. Våra öppna föreläsningar är alltid gratis och öppna för alla.