Batterier i kroppsnära teknik och mindre apparater skulle kunna ersättas – med färg! Genom kemi på nanonivå kan apparater, som täcks med en särskild färg, omvandla dess värme till elektricitet.

I den här populärvetenskapliga föreläsningen kommer Muhammet Toprak, professor i materialkemi på KTH, berätta om forskningen som ligger bakom.

Seminariet hålls på engelska.