De senaste decennierna har det skett en brant uppgång på bostadsmarknaden och under pandemin en närmast explosionsartad utveckling. Sedan den senaste finanskrisen har forskarvärlden intresserat sig för de komplexa sambanden mellan de enskilda hushållens belåning och makroekonomiska risker. Vilka blir de samhälleliga och mänskliga konsekvenserna om priserna på villor och bostadsrätter fortsätter att skena? Hur stor är risken att bostadsmarknaden utlöser nästa finansiella kris?

Ett öppet samtal med:
Mats Persson, professor emeritus i nationalekonomi vid IEES. Han är ledamot i Kungliga vetenskapsakademien, har arbetat för Finanspolitiska rådet och satt under tio år med i Kommittén för Sveriges Riksbanks pris till ekonomisk vetenskap.
Maria Frostling Henningsson, docent och lektor i marknadsföring vid Företagsekonomiska institutionen.
Roine Vestman, docent i nationalekonomi vid Nationalekonomiska institutionen. Han är även knuten till CEPR, The Centre for Economic Policy Research och har uppdrag som rådgivare åt Finansinspektionen.

Moderator:
Gabriella Ahlström

Om Accelerator:
Accelerator är en konsthall där konst, vetenskap och samhällsfrågor möts. Verksamheten är en del av Stockholms universitet.