Från och med idag kan lärare anmäla sin klass till Stjärnjakten. Klassen kan befinna sig varsomhelst i Sverige. Det enda kriteriet är att eleverna går på högstadiet. Stjärnjakten kommer att ledas av astronomerna Dr. Giuliana Cosentino, Dr. Rubén Fedriani och Prof. Jonathan Tan från rymd-geo- och miljövetenskapliga institutionen på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Till sin hjälp behöver de cirka 1000 elever från ungefär 30 skolor runt om i Sverige.

Under Stjärnjakten kommer eleverna att använda sig av den webbaserade WorldWide Telescope-databasen. Databasen innehåller en stor mängd bilder av rymden. Eleverna kommer att använda bilder som anpassats till projektet Stjärnjakten med hjälp av Dr Peter Williams från Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics and American Astronomical Society. Bilderna visar hur himlen ser ut då man mäter ljusstrålning i olika våglängder och med forskarnas hjälp kommer eleverna att lära sig hur bilderna ska analyseras. Genom att använda den anpassade databasen i WWT kommer eleverna i klasserna att analysera flertalet specifika rymdregioner. I synnerhet regioner där stora samlingar rymdstoft och gas finns. Forskarna vill veta vad som gömmer sig i stoftmolnen. Kanske kan molnen säga oss något om under vilka förutsättningar stjärnor föds. Kanske finns oupptäckta stjärnor där.

– Vi har redan mycket kunskap om rymden och stjärnorna i vår galax, men det finns fortfarande många mysterier kring hur nya stjärnor föds. Bildas stjärnor ensamma, som tvillingar eller i stora kluster? Studenternas arbete med att studera teleskopobservationer av stjärnor som bildas hjälper oss att bättre förstå denna process, inklusive ursprunget till vår egen sol, säger Jonathan Tan från rymd-geo- och miljövetenskapliga institutionen på Chalmers Tekniska Högskola.

Det är tionde året i rad Forskarhjälpen anordnas. Syftet med Forskarhjälpen är fler unga ska få ett ökat intresse för naturvetenskap och förstå hur forskning kan användas för att skapa nytta i samhället. Lärarna får en värdefull kompetensutveckling, nya idéer och användbart material till undervisningen. Forskarna får praktisk hjälp med sin forskning, men också med nya, kreativa idéer från eleverna. Forskarhjälpen anordnas av Nobel Prize Museum och finansieras av Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Vill du anmäla din klass till Stjärnjakten? Anmälan är öppen mellan 24/2 och 3/4 och görs på följande länk:

forskarhjalpen.se

För mer information kontakta:
Anna Johanna Lindqvist Forsberg, projektledare Forskarhjälpen, 0706-186344
annajohanna@nobelprize.org