En digital föreläsning med Jonas Strandberg från KTH. Jonas berättar om sin om forskning vid CERN där man letar efter materians minsta byggstenar i syfte att förstå hur universum är uppbyggt.

Vid CERNs laboratorium letar man efter materians minsta byggstenar för att förstå hur de bygger upp universum. Higgspartikeln är en central del, det är den som ger massa till de andra partiklarna. Hur går det till och varför spelar det någon roll?

Välkommen till en av KTH:s öppna föreläsningar där spännande forskning presenteras i populärvetenskaplig form.
I den här föreläsningen berättar Jonas Strandberg, universitetslektor och docent på KTH, om sin forskning vid CERN och hur upptäckterna där hjälper oss att förstå hur vår omvärld egentligen fungerar.