Forskning om svarta hål

Vad händer om en stor stjärna slocknar och faller ihop av sin tyngd? Kan det bildas något som har så stark dragningskraft att inget kan komma loss ifrån det? Har detta faktiskt rentav hänt någonstans i universum? Årets fysikpristagare har alla bidragit till att besvara dessa frågor. Deras upptäckter har gett oss viktig kunskap om ett av universums märkligaste fenomen – svarta hål.

Förberedelse

Se till att bildspel och filmer fungerar i klassrummet.

Skriv ut lärarhandledningen och bildspelsmanuset, ladda ner bildspelet till din dator och kopiera upp elevbladet.

1. Uppvärmning (2 min)

Ställ följande frågor till eleverna:

  • Vad är Nobelpriset?
  • Varför heter det Nobelpriset?
  • Känner du till någon Nobelpristagare?

2. Visa filmen om Alfred Nobel och Nobelpriset (5 min)

3. Bildspel (15 min)

Visa bildspelet med hjälp av manuset.

4. Visa intervjun med en expert på området (5 min)

5. Elevbladet (10–15 min)

Låt eleverna arbeta enskilt med frågorna och därefter diskutera svaren med en klasskompis.

6. Avslutning (5 min)

Sammanfatta det ni förstått och inte förstått. Det sistnämnda kan ni jobba vidare med.

Länkar för mer information

Nobelprisets webbplats

Pressmeddelande från Kungliga Vetenskapsakademien