Låt eleverna få bekanta sig med några kända Nobelpristagares arbetsmiljöer och lära sig om idéarbetet bakom allt från litterära klassiker till upptäckten av svarta hål och nya grundämnen.

Skolvisningen bygger på vår nya utställning Från idé till Nobelpris och innehållet är anpassningsbart för alla årskurser från lågstadiet till gymnasiet. Om så önskas kan vi lägga extra fokus på någon eller några av pristagarna – ange i så fall det i bokningsmailet.

Nobelpristagare som finns representerade i utställningen

Abhijit Banerjee

Albert Einstein

Desmond Tutu

Elizabeth Blackburn

Esther Duflo

Gabriel Garcia Marquez

Marie Curie

Roger Penrose

Selma Lagerlöf

Utställningstid: 14 feb 2023 – 27 augusti 2023.