Varje år inträffar cirka 20 000 jordbävningar runt om i världen. För närvarande finns det ingen säker metod för att förutsäga dessa skalv, vilket innebär att vi inte kan veta när en katastrof kan inträffa.

Ayse Atac Nyberg, professor i kärnteknik vid KTH, och hennes forskargrupp har genom att kombinera flera mätvärden och analysera data med hjälp av avancerad AI-teknik, identifierat samband mellan radonhalten i grundvattnet och ökad risk för jordbävningar.

I sin föreläsning presenterar Ayse Atac Nyberg en metod som kan förutsäga jordskalv på ett mer tillförlitligt sätt. Hon kommer att dela med sig av spännande exempel och beskriva de utmaningar hon och hennes forskargrupp stöter på under deras forskning.

Välkommen till en öppen föreläsning med Ayse Atac Nyberg, professor vid KTH, som leder ett europeiskt forskningsprojekt som nyligen erhöll ett anslag på 2 miljoner euro för detta ändamål. Ayse Atac Nyberg själv växte upp i Ankara, Turkiet och tillbringade mycket tid i det farligaste och mest jordskalvdrabbade området nära Istanbul.