Under dagen då årets Nobelpris i fysik tillkännages håller Svante Lindqvist, tidigare professor på KTH, chef för Nobelprismuseet, hedersdoktor vid KTH och Riksmarskalk, en föreläsning i Hannes Alfvéns spår. Hannes Alfvén (1908-1995) var professor i teoretisk elektroteknik med mätteknik vid KTH och mottog Nobelpriset i fysik år 1970 för ”grundläggande bidrag och upptäckter inom magnetohydrodynamiken med fruktbärande tillämpningar inom olika delar av plasmafysiken”.

Mest känd av Alfvéns upptäckter är de vågor som idag kallas just Alfvénvågor. Han gjorde denna upptäckt genom att kombinera två etablerade områden av fysiken – hydrodynamiken och elektromagnetismen. Därmed öppnades ett helt nytt område, magnetohydrodynamiken, som kommit att få utomordentlig betydelse inom plasmafysiken.

Hannes Alfvén hyste även ett stort intresse för samhällspolitiska frågor såsom miljö, befolkningsökning och nedrustning. Han var under en period ordförande i Pugwashrörelsen, en global rörelse för vetenskapsmän som engagerat sig mot ett kärnvapenkrig.

Läs mer om Hannes Alfvén

Mer information om föreläsningen och länk till live-sändningen