”Nobelprismuseet välkomnar sedan många år tillbaka skolklasser till oss i Gamla stan. Vi erbjuder också lektionsmaterial och olika former av vidareutveckling för lärare. Genom samarbetet med Berättarministeriet vill vi fortsätta att bidra till en positiv samhällsutveckling med ett tydligt fokus på att uppmuntra och stärka lärare och elever i skolor med stora behov”, säger Erika Lanner, museichef på Nobelprismuseet.

 

Parterna ska utarbeta och erbjuda kostnadsfria skolprogram till skolor med högt socioekonomiskt index som genom lustfyllt lärande bland annat stärker elevernas språk- och ämneskunskaper. Skolprogrammen är kompetensutvecklande och avser därmed även att stärka lärarens utveckling vid sidan av deras direkta undervisning.  Samarbetet syftar även till att skapa en kontaktyta för eleverna till demokratiska samhällsinstitutioner och öka tillgängligheten till kultur och vetenskap för elever som ofta kommer från familjer som saknar utbildningstradition.

 

”Skolan är den enskilt viktigaste samhällsinstitutionen för att kultivera och säkra demokratiska värden i samhället. En lyckad skolgång är helt avgörande för att barn, framförallt i utsatthet, ska ges förutsättningar att bli aktiva samhällsmedborgare med kreativt och kritiskt tänkande som grund. Vi är stolta över samarbetet med Nobel Prize Museum, vars exceptionella ställning och ämneskunskap möjliggör ett unikt stöd för elevers språk- och kunskapsutveckling”, säger Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare Berättarministeriet

 

Nobelprismuseet vill, med utgångspunkt i Nobelprisets unika kombination av ämnesområde, ta upp vår tids stora frågor och visa hur vi med vetenskap, humanism och samarbete kan besvara dem. Med utställningar, skolprogram, föreläsningar och samtal skapas engagemang för en bättre värld.

 

Berättarministeriet är en riktad demokratiinsats med över tio års erfarenhet av och beprövad metodik för att stötta lärare och elever i skolor med högt socioekonomiskt index genom att utveckla och erbjuda pedagogiska skolprogram i samarbete med lärarna.

 

Projektet finansieras av Erling Persons stiftelse och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och inleds under 2023.

 

Kontaktpersoner för media:

Nobelprismuseet, 08-122 084 45, press@nobelprize.org

Maria Wallin, Berättarministeriet, 0736-823120, maria.w@berattarministeriet.se

 

Nobel Prize Museum

Nobelpriset visar att idéer förändrar världen. Nobelpristagarnas mod, kreativitet och envishet inspirerar och ger oss hopp för framtiden. Filmer, fördjupande visningar och föremål berättar om pristagarna och deras bidrag till mänsklighetens största nytta. Med utgångspunkt i Nobelprisets unika kombination av ämnesområden – naturvetenskap, litteratur och fred – tar vi upp vår tids stora frågor och visar hur vi med vetenskap, humanism och samarbete kan besvara dem. Med våra utställningar, skolprogram, föreläsningar och samtal vill vi på Nobel Prize Museum skapa engagemang för en bättre värld. Idag finns vi på Stortorget i Gamla stan. I framtiden skapar vi ett nytt hem för Nobelprisets publika verksamhet vid Slussen i Stockholm.

Friskrivning: Nobel Prize Museum är varken direkt eller indirekt engagerat i nomineringen eller valet av Nobelpristagare. Dessa förfaranden är strängt konfidentiella och regleras av de institutioner som delar ut Nobelpriset.

© Nobel Prize Museum 2023. Nobelpriset®, Nobel Prize® och Nobelmedaljen är Nobelstiftelsens registrerade varumärken.