Money makes the world go around! Men ekonomipriset visar också att ekonomi handlar om mer än pengar – det handlar också om mänskligt beteende och samhälleliga relationer. De senaste åren har teorier om kontrakt och fältexperiment för att förstå och bekämpa fattigdom belönats – vad blir det i år? Ledamöter från ekonomipriskommittén berättar och förklarar.

Medverkande:
Representanter från Ekonomikommittén samt från Riksbanken

Moderator:
Olof Somell, Nobel Prize Museum