Blir man immun om man har haft corona? Det har varit en central fråga under den pågående pandemin. Vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset pågår kliniska studier där man undersöker sambanden mellan antikroppar, T-celler och immunitet. Några frågor som forskarna söker svar på är: Har man fullt skydd bara för att man har antikroppar eller T-celler? Vad händer om man har nedsatt immunförsvar och vaccineras mot covid-19? Och vad är ”bäst”? Immunitet efter vaccination eller efter naturlig covidinfektion? Möt två av de forskare som leder studierna.

Medverkande:
Marcus Buggert, biträdande lektor vid Centrum för infektionsmedicin, Karolinska Institutet
Soo Aleman, överläkare vid Infektionskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset

Moderator:
Helena Bornholm, Vetenskapsrådet

  • Marcus Buggert

  • Soo Aleman

  • Marcus Buggert

  • Soo Aleman