I projektet Stadens ansikten – visuell kultur och social struktur i Stockholm 1880–1930 – kopplas historiska fotografiska porträtt ihop med historisk-biografiska data på sätt som bryter ny mark inom flera forskningsfält. Syftet är att skapa nya möjligheter för att tillgängliggöra, berika, beforska och pedagogiskt förklara visuell kultur och sociala strukturer under en period av intensiv urbanisering. I projektet samverkar Stadsmuseet och Stadsarkivet med forskare från Stockholms universitet och Uppsala universitet. Projektet beräknas löpa över fem år. Det förvaltas av Stadsmuseet och leds av museets forskningschef Rebecka Lennartsson. Huvudforskare är Mats Hayen, forskningsledare vid Stockholms stadsarkiv. En viktig del av projektet är utveckling av digital ansiktsigenkänningsteknik för historiska fotografier. Det arbetet leds av professor Anders Hast vid Uppsala universitet.

Mats Hayen är historiker och forskningsledare vid Stockholms stadsarkiv. Han medverkar regelbundet som expert i tv, radio, tidningar och podcasts. Mottagare av Stadshistoriska institutets Yngve Larsson-pris 2015. Huvudforskare i det VR-finansierade projektet City Faces/Stadens ansikten 2021-2025.

  • Foto: Stephanie Wiegner

  • Foto: Stephanie Wiegner