Varje labbrunda är ungefär 1,5 timma lång och innehåller besök på ett eller flera labb där forskare berättare om labbens utrustning och forskningen som bedrivs där. Det finns tre turer att välja på och varje har 20 platser. Säkra din plats genom att registrera dig redan idag!

Runda 1 (på engelska)

Under labbrunda 1 får du besöka tre mindre labbmiljöer: en fusionsreaktor, ett labb för elektromagnetiska tester samt Sveriges mest kraftfulla superdator.

Fusionsreaktorn (EXTRAP T2R)

EXTRAP T2R är en anläggning för forskning om fusionsenergi. Här studerar forskare magnetisk inneslutning och upphettning av plasma, en metod för att framställa stora mängder energi genom kärnfusion. Fusionsenergin kan vara lösningen på framtidens energiproblem men kräver teknik som klarar extrema förhållanden, speciellt hög plasmatemperatur. Plasmat i EXTRAP T2R anläggningen har upphettats till en temperatur av ca 3 miljoner grader.

Läs om EXTRAP T2R här.


Anechoic Chamber

I det här labbet utför våra forskare mätningar av elektromagnetiska antenner, från 2 till 40 gigahertz (GHz). Labbets väggar är täckt av blått skumgummi som absorberar elektromagnetiskt eko.

Läs om Anechoic Chamber här.


PDC paralleldatacentrum, KTH:s superdator

KTH:s Paralleldatorcentrum (PDC) är hem till Sveriges mest kraftfulla superdator. Under turen får du en inblick i superdatorns uppbyggnad och hur den används i forskning genom sin förmåga att hantera komplex data och utföra avancerade beräkningar. På engelska brukar vi kalla PDC Center of High Performance Computing.

Läs om PDC här.


Runda 2 (på svenska)

Under labbrunda 2 får du besöka två större labbmiljöer: en för framtidens transport och en för elkraftteknik.

Smart mobility lab och Integrated Transport research lab

I Smart Mobility Lab (SML) och Integrated Transport Research Lab (ITRL) forskar man på framtidens transporter och infrastruktur för trafik. På SML arbetar forskare utveckling och tester av lösningar för intelligenta transportsystem och självkörande bilar, bland annat med hjälp av simulering och modeller. I ITRL arbetar KTH tillsammans med Scania med att utveckla och demonstrera nya hållbara transportsystem.

Läs om SML här.

Läs om ITRL här.


Elkraftlabbet (SPL)

I KTH:s elkraftlabb pågår forskning, utveckling och utbildning i ämnet elteknik. Här arbetar forskare med prototyputveckling och test av kraftelektronik, antenner, elmaskiner och drivsystem.

I SPL ingår högspänningslabbet som används för forskning inom högspänning, isolationsmaterial och komponenter i elkraftssystem. I labbet finns utrustning för impulsurladdningar och elektrostatiska experiment.

Läs om SPL här.


Runda 3 (på svenska)

Under labbrunda 3 får du besöka KTH:s reaktorhall, där den första delen av turen handlar om Reaktorhallens historik och Sveriges inträde i atomåldern och den andra delen är en demo av en testbädd för 5G som precis installerats av Center for Trustworthy Edge Computing Systems and Applications, TECoSA.

Reaktorhallen, R1

Drygt 25 meter under markytan på campus Valhallavägen döljs KTH:s reaktorhall R1, Sveriges första kärnreaktor. Den numera avställda och avvecklade kärnreaktorn används som en kreativ mötesplats, och är en blandning av museum, kulturhus och labb.

Läs om R1 här.

Läs om centret här.