Varje labbrunda är ungefär 1,5 timma lång och innehåller besök på ett eller flera labb där forskare berättare om labbens utrustning och forskningen som bedrivs där.

Det finns tre turer att välja på och varje har 20 platser. Säkra din plats genom att registrera dig redan idag!

 

Runda 1 (på engelska)

Under labbrunda 1 får du besöka tre mindre labbmiljöer.

Fusionsreaktorn (EXTRAP T2R)

EXTRAP T2R är en experimentanläggning för forskning om fusionsenergi. Vid anläggningen studerar forskare magnetisk inneslutning och upphettning av plasma, en metod för att framställa stora mängder energi genom kärnfusion.

Fusionsenergin kan vara lösningen på framtidens energiproblem men kräver teknik som klarar extrema förhållanden, speciellt hög plasmatemperatur. Plasmat i EXTRAP T2R anläggningen har upphettats till en temperatur av ca 3 miljoner grader.

Anechoic Chamber

I det här labbet mäts de elektromagnetiska egenskaperna av antenner och andra mikrovågskomponenter, från 2 till 70 gigahertz (GHz). Rummets väggar är täckt av blått skumlinkande material som minimerar elektromagnetiskt eko. Labbet används i samarbete med till exempel Ericsson för mätning av 5G/6G komponenter och ESA för mätning av antenner för satellitkommunikation.

PDC paralleldatacentrum, KTH:s superdator

KTH:s Paralleldatorcentrum (PDC) är hem till Sveriges mest kraftfulla superdator. Under turen får du en inblick i superdatorns uppbyggnad och hur den används i forskning genom sin förmåga att hantera komplex data och utföra avancerade beräkningar.

På engelska brukar vi kallas PDC Center of High Performance Computing.

 

Runda 2 (på engelska)

Under labbrunda 2 får du besöka två större miljöer.

Smart mobility lab och Integrated Transport research lab

På Smart Mobility Lab (SML) och Integrated Transport Research Lab (ITRL) forskar man på framtidens transporter och trafik.

På SML arbetar man med utveckling och tester av lösningar för intelligenta transportsystem och självkörande bilar med hjälp av simulering och modeller. På ITRL arbetar KTH tillsammans med Scania med att utveckla och demonstrera nya hållbara transportsystem.

Elkraftlabbet (SPL)

På SPL pågår forskning, utveckling och utbildning i ämnet elteknik. Labbet tittar på prototyputveckling och test av kraftelektronik, antenner, elmaskiner och drivsystem.

Här ingår också högspänningslabbet som man använder för forskning inom högspänning, isolationsmaterial och komponenter i elkraftssystem. I labbet finns utrustning för impulsurladdningar och elektrostatiska experiment.

 

Runda 3 (på svenska)

Under labbrunda 3 får du besöka en stor forskningsmiljö som innehåller flera labb med olika inriktning.

Odqvistlaboratoriet

Välkommen till KTH:s labb för teknisk mekanik! Här får du en genomgång av ett antal olika miljöer inom labbet, bland annat en sju meter lång vindtunnel och ett helt ljudisolerat rum i Labbet för ljud och vibrationer.

Ljudlabbet i Odqvist laboratoriet. Foto: Adam af Ekenstam