Ta chansen att uppleva Kungl. Tekniska Högskolans labb och forskningsmiljöer. Under KTH:s labbrundor får du möjlighet att besöka och lära dig om KTH:s labb och forskningsmiljöer inom bland annat självkörande fordon, data, ljud, och elektricitet.

Varje labbrunda är ungefär 1,5 timma lång och innehåller besök på ett eller flera labb där forskare berättare om labbens utrustning och forskning som bedrivs där.

Det finns tre turer att välja på, samma turer ges både 6 och 7 oktober. Det finns bara 10-15 platser per runda – säkra din genom att registrera dig redan idag!

Evenemanget genomförs i enlighet med rådande riktlinjer för fysiska evenemang under covid-19. Information om riktlinjer och regler kommer att ges i början av varje tur.

Runda 1: (på engelska)

Fusionsreaktorn (EXTRAP T2R

EXTRAP T2R är en experimentanläggning för forskning om fusionsenergi. Vid anläggningen studerar forskare magnetisk inneslutning och upphettning av plasma, en metod för att framställa stora mängder energi genom kärnfusion.

Fusionsenergin kan vara lösningen på framtidens energiproblem men kräver teknik som klarar extrema förhållanden, speciellt hög plasmatemperatur. Plasmat i EXTRAP T2R anläggningen har upphettats till en temperatur av ca 3 miljoner grader.

Anechoic Chamber

I det här labbet utför våra forskare mätningar av elektromagnetiska antenner, från 2 till 40 gigahertz (GHz). Labbets väggar är täckt av blått skumgummi som absorberar elektromagnetiskt eko.

PDC paralleldatacentrum, KTH:s superdator

KTH:s Paralleldatorcentrum (PDC) är hem till Sveriges mest kraftfulla superdator. Under turen får du en inblick i superdatorns uppbyggnad och hur den används i forskning genom sin förmåga att hantera komplex data och utföra avancerade beräkningar.

På engelska brukar vi kallas PDC Center of High Performance Computing.

Runda 2: (på svenska)

Smart mobility lab och Integrated Transport research lab

På Smart Mobility Lab (SML) och Integrated Transport Research Lab (ITRL) forskar man på framtidens transporter och trafik.

På SML arbetar man med utveckling och tester av lösningar för intelligenta transportsystem och självkörande bilar med hjälp av simulering och modeller. På ITRL arbetar KTH tillsammans med Scania med att utveckla och demonstrera nya hållbara transportsystem.

Elkraftlabbet (SPL)

På SPL pågår forskning, utveckling och utbildning i ämnet elteknik. Labbet tittar på prototyputveckling och test av kraftelektronik, antenner, elmaskiner och drivsystem.

Här ingår också högspänningslabbet som man använder för forskning inom högspänning, isolationsmaterial och komponenter i elkraftssystem. I labbet finns utrustning för impulsurladdningar och elektrostatiska experiment.

Runda 3: (på svenska)

Odqvistlaboratoriet

Välkommen till KTH:s labb för teknisk mekanik! Här får du en genomgång av ett antal olika miljöer, bland annat en sju meter lång vindtunnel, och ett helt ljudisolerat rum i Labbet för ljud och vibrationer.