Under en timme får du tillsammans med personalen vid zebrafiskenheten gå igenom allt ifrån teknisk utrustning, djurhållning och forskning. Vad krävs egentligen för att hålla över 20 000 zebrafiskar? Hur ser det ut på en anläggning? Vilken teknik används för att bereda och hålla allt vatten?

Se hur en zebrafiskuppfödning går till, från parning och fertilisering till vuxen ålder, lär dig se skillnad på olika kön och hur vi håller räkningen på alla djur. Titta i våra mikroskop och observera embryon och yngel i olika stadier av livet. Vi erbjuder även möjlighet att få se flourescens lysa klart inuti levande yngel – har du aldrig sett ett grönt hjärta pumpa blod eller röda blodkroppar som flyger runt i blodkärlssystemet är det här chansen!

Vi kommer också att visa filmer där våra forskare berättar om sitt arbete och hur zebrafiskar används i olika forskningsområden, så som i utvecklingen av cancermediciner.