Artificiell intelligens (AI) får en allt större betydelse, inte minst inom forskning. Inom flera vetenskapsområden är AI nödvändigt för att kunna bearbeta enorma mängder data. Vilka vetenskapliga genombrott kan AI ge? Påverkar denna utveckling tilltron till forskning? Och hur kan AI förändra och påverka forskarrollen – borde AI rentav kunna tilldelas Nobelpris?

I ett samtal på Nobelprismuseet diskuterar forskare möjligheter, utmaningar och farhågor när AI får en allt viktigare roll inom forskningen.

Detta samtal är en del av Nobel Calling och arrangeras i samarbete med Stockholm universitet, KTH, Karolinska Institutet och Vetenskapsrådet.

Deltagare:

Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet

Nina Wormbs, professor i teknikhistoria vid KTH

Magnus Boman, professor i intelligenta programvarutjänster vid KTH och forskare vid Karolinska Institutet.

Moderator: Cissi Askwall, Vetenskapsrådet

  • Åsa Wikforss. Foto: Niklas Björling

  • Nina Wormbs. Foto: KTH

  • Magnus Boman. Foto: Andreas Andersson.

  • Cissi Askwall. Foto: Vetenskapsrådet

  • Åsa Wikforss. Foto: Niklas Björling

  • Nina Wormbs. Foto: KTH

  • Magnus Boman. Foto: Andreas Andersson.

  • Cissi Askwall. Foto: Vetenskapsrådet


Fotopolicy

Nobel Prize Museum fotograferar, filmar och livesänder många av våra evenemang. Nobel Prize Museum kan komma att använda materialet i våra verksamheter, kommunikationskanaler och i sociala medier. Kontakta oss om du har frågor om detta.