Välkommen till Nobelprismuseet tisdag den 4 juni för en lärarkväll om EU-valet och hållbar utveckling. Vi bjuder på tilltugg och vin eller alkoholfri dryck.

EU har under den senaste femårsperioden tagit flera viktiga steg mot ett mer hållbart Europa. Samtidigt finns indikationer på att medborgare i unionen anser att andra frågor borde prioriteras högre.

Valet till Europaparlamentet väcker en rad frågor, farhågor och förhoppningar om hur Europa skall ta sig an de omställningar som behövs för en mer hållbar utveckling. Hur långt har EU kommit? Hur påverkar valet till EU-parlamentet unionens arbete med hållbarhetsfrågor? Hur skall hållbarhetsfrågorna drivas vidare på bästa sätt och hur mycket inflytande har medborgarna på de beslut som tas i EU?

Under kvällen möter vi forskare och experter som diskuterar EU och den hållbara omställningens framtid. Niklas Bremberg (SU), Owen Gaffney (Nobel Prize Outreach), Åsa Persson (SEI) och Thomas Hanh (SRC) kommer att ge olika perspektiv på frågan.

Butiken håller öppet hela kvällen och erbjuder som alltid en lärarrabatt om 15%.

Varmt välkommen!

Plats: Nobelprismuseet, Stortorget 2, Gamla stan

Tid: Tisdag 4 juni 17.30-20.00

Kostnad: 50 kr

Anmälan: Anmäl dig här.


Kvällens talare

Åsa Persson är forskningschef och vice VD för Stockholm Environment Institute samt Adjungerad professor vid Linköpings universitet. Hennes forskning fokuserar på samspelet mellan global och nationell politik och styrning, inklusive implementeringen av FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG). Sedan 2023 är hon ordförande för Sveriges klimatpolitiska råd.

Thomas Hahn är docent i Environmental Social Science vid Stockholms Universitet och Stockholm Resilience Centre, specialiserad på ecological economics. Hans forskning fokuserar på ekologisk och institutionell ekonomi i relation till ekosystemtjänster, klimatåtgärder, hållbarhetsomvandling, posttillväxtekonomi och adaptiv styrning av social-ekologiska system.

Niklas Bremberg är docent vid Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet och Senior Research Fellow vid Utrikespolitiska institutet. Bremberg var redaktör för boken: Dilemmas of European Democrazy: New Perspectives on Democratic Politics in the European Union.

Owen Gaffney är Chief Impact Officer på Nobel Prize Outreach och Narrative Chair på Earth4All – ett internationellt initiativ för att påskynda systemförändringar för hållbar utveckling. Earth4all har gett Ipsos MORI i uppdrag att genomföra en internationell undersökning om attityder till Planetary Stewardship och ekonomisk systemförändring.