Nobelprislektionen består av olika lektionsmaterial – ett för varje priskategori – som publiceras inom 24 timmar efter att respektive pris har tillkännagivits. Målet är att en lärare direkt ska kunna använda materialet med sina elever. Nobelprislektionen innehåller ett bildspel med lärarmanus, en elevtext med frågor och en enkel lärarhandledning. Den första lektionen publiceras den 2 oktober.

 

”Många lärare efterfrågar ett bra lektionsmaterial kring Nobelpriset. Vi har märkt att det kan vara svårt för varje enskild lärare att ta fram en lektion på kort tid. Därför tror vi att den satsning som vi nu gör kommer att användas flitigt på skolor runt om i hela världen”, säger Annika Hedås Falk, utbildningschef, Nobel Center.

 

Materialet utgår ifrån väl redovisade källor och hänvisar vidare till de prisutdelande institutionernas egen information för fördjupning. Nobelprislektionen har högstadiet som målgrupp men materialet kan med små anpassningar eller fördjupningsmaterial användas för såväl gymnasiet som för mellanstadiet. Materialet publiceras på både svenska och engelska och finns fritt tillgängligt som en del av Nobel Centers satsning på skolor och lärare, Nobel Education Network.

 

Här kan du hitta materialet på svenska:
http://nobelcenter.se/sv/nobelprislektionen/

 

Här kan du hitta materialet på engelska:

http://nobelcenter.se/nobel-prize-lessons/

 

För mer information kontakta:

Annika Hedås Falk, utbildningschef, Nobel Center
annika.hedas-falk@nobelcenter.se, +46 76 12 408 14

 

Rebecka Oxelström, kommunikationschef Nobel Center

rebecka.oxelstrom@nobelcenter.se, + 46 734 12 66 75