Money makes the world go around! Men ekonomipriset visar också att ekonomi handlar om så mycket mer – det handlar också om mänskligt beteende, relationer och samhällsbyggande. Senaste prisades forskning om arbetsmarknadseffekterna av minimilöner, invandring och utbildning – vad blir det i år? Ledamöter från ekonomipriskommittén berättar och förklarar.  

Medverkar gör Henry Ohlsson, vice riksbankschef samt representanter från ekonomipriskommittén. Olof Somell från Nobelprismuseet leder samtalet.

Se bokning av platsbiljetter nedan.