Forskarna vid Centrum för paleogenetik  har bland annat kartlagt generna från en miljon år gamla mammutar och studerat grottlejonet Spartak. I studier av mänskligt DNA har de kartlagt flyttmönster i Norden under stenåldern och vikingatiden. Forskningsresultaten har fått stor internationell uppmärksamhet. Genom att studera DNA i sediment kan forskarna även bland annat se hur ekosystemen varierat genom historien.

Besök labbet på Centrum för paleogenetik vid Stockholms universitet och lär dig om forskning som kan förändra synen på människans och djurarters förhistoria. Välkommen!