”Vi vill att Nobel Center ska bli en resurs för skolan och vi börjar redan nu med att bjuda in till intressanta aktiviteter. Vi vill ha en dialog med skolan kring hur vi kan utveckla vår framtida verksamhet till att bli något som skolor och lärare verkligen har nytta av”, sade Annika Hedås Falk, chef för pedagogisk utveckling på Nobel Center.

Anna-Pia Ewerlöf, biträdande rektor på Äppelviksskolan i Stockholm, var en av ett drygt sextiotal skolledare som letat sig till Nobelmuseet där arrangemanget gick av stapeln.

”Jag har varit här tidigare och jag vet att ni gör bra program kring Nobelpriset. Det ska bli spännande att se teaterföreställningen om kvinnliga Nobelpristagare. Genusperspektivet är alltid relevant för skolan”, menade hon.

På Äppelviksskolan arbetar man, liksom på många andra skolor, med Nobelpriset varje år.

”Inom ramen för varje skolämne så pratar vi om de upptäckter och verk som fått pris. Det brukar gå bra att förklara vilken betydelse priserna har. Inte minst Nobelpriset i litteratur engagerar många”, sade Anna-Pia Ewerlöf.

Även Tony Mufic som är utbildningsdirektör i Stockholm var på plats.

”Stockholms stads samarbete med Nobelstiftelsen om att utveckla ett pedagogiskt program för lärare och elever har börjat bra. Det handlar om att fler skolor ska få möjlighet att besöka Nobel Center och utveckla ett pedagogiskt program utformat för, av och med lärare och elever.”

Innan deltagarna gick hem fick de ge sina råd för det fortsätta utveckling av verksamheten i Nobel Center.

”Många tipsade oss om att vi som arbetar med Nobelpriset gärna får göra besök på skolor, man vill att vi satsar på fortbildning för lärare, att vi i lyfter fram behovet av forskning på ett spännande sätt och erbjuder elever experiment och forskarkollo”, sade Annika Hedås Falk.

Kristina Ferko är administrativ chef på Hedvig Eleonoras skola i Stockholm.

”Jag tror att allt som är upplevelsebaserat är otroligt intressant för elever och lärare. Människor som brinner för något, som ju många Nobelpristagare gör, skapar också engagemang och väcker en nyfikenhet.”

Satsningen är starten för ett nätverk av skolledare som blir delaktiga i att forma konceptet för hur Nobel Centers skolprogram blir till största nytta för skolorna. Arrangemanget anordnades av Nobel Center i samarbete med Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad och Sveriges Skolledarförbund Stockholm.

För ytterligare information kontakta:
Rebecka Oxelström, kommunikationschef Nobel Center
rebecka.oxelstrom@nobelcenter.se, +46 734 12 66 75

Om Nobel Center:
Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm kommer att samla en publik verksamhet med utställningar, skolprogram, möten och föreläsningar kring Nobelprisets unika kombination av ämnesområden – naturvetenskap, litteratur och fred. Med utgångspunkt i Nobelpristagarnas belönade insatser och inspirerande berättelser kommer Nobel Center att kunna ta sig an både vår historia, vår samtid och de stora frågor som är avgörande för vår värld och vår framtid. För arkitekturen står David Chipperfield och Christoph Felger som i april 2014 utsågs av en enig jury till vinnare i den internationella arkitekttävlingen om Nobel Center.