Virus är små, men de kan ändå påverka hela världen, något som vi märker just nu när samhället kraftsamlar för att hantera den pågående pandemin som orsakas av det nya coronaviruset. Historikern och Nobelexperten Gustav Källstrand vill veta mer om virus och ringer upp Ulf Ellervik, professor i kemi.

Vi tänker ofta på virus som något som lever och förökar sig, ungefär som bakterier. Men virus är inte liv utan en liten partikel som måste infektera och ta över en annan cells maskineri. Till och med bakterier kan bli infekterade av virus. Här kan du lyssna på ett samtal om vad virus är, hur de fungerar, varför de gör oss sjuka och hur vi kan stoppa dem. Och finns det bra virus?

Vi vet ärligt talat inte om det finns virus som är bra för oss. I vår kropp har vi ungefär lika många bakterier som vi har mänskliga celler. Sedan har vi minst en tiopotens till med virus i kroppen. Det kan kanske vara så att virus håller vissa bakterier i schack, men vi vet inte. Det finns så oändligt mycket att ta reda på.”

Ulf Ellervik är verksam vid Lunds universitet och författare till flera populärvetenskapliga böcker om kemi och kemihistoria. Nyligen har han publicerat essän Virus: riktigt ond kemi.

Lyssna på samtalet