Delas mellan Paul R. Milgrom och Robert B. Wilson för förbättringar av auktionsteorin och uppfinningar av nya auktionsformat.

Nya auktionsformat kanaliserar och synliggör stora mängder information samt optimerar fördelningen av auktionens vinst. Detta uttrycks i en omfångsrik kjol som upptas i en åtsittande siluett där tyllens transparenta kvalité synliggör den växtfärgade underklänningen. Den gula, nästan lysande färgen symboliserar hur förbättringen av auktioner bidrar till vinst och välstånd.

Was awarded jointly to Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson for improvements to auction theory and inventions of new auction formats.

New auction formats channel and bring to light enormous amounts of information, as well as optimize the distribution of the profit. This is demonstrated in a voluminous skirt that is amassed in a slim silhouette, where the plant-dyed slip dress is made visible by the transparent quality of the tulle. The yellow, almost radiant colour symbolizes how the improvement of auctions contributes to profit and affluence.