Välkommen till Nobel Prize Museum!

Nobelpriset visar att idéer förändrar världen. Nobelpristagarnas mod, kreativitet och envishet inspirerar och ger oss hopp för framtiden.

Med utgångspunkt i Nobelprisets unika kombination av ämnesområden – naturvetenskap, litteratur och fred – bjuder vi på Nobel Prize Museum in till utställningar, skolprogram, föreläsningar och samtal om vår tids stora frågor. Genom donerade föremål, inspirerande filmer och fördjupande visningar får du som museibesökare lära dig mer om pristagarna och deras bedrifter.

Tydlig vision

Alfred Nobel hade en tydlig vision med det pris han skapade. Han skrev i sitt testamente att han ville belöna dem som hade gjort mänskligheten den största nytta. Nobelpriset och Nobelpristagarnas berättelser är utgångspunkten för en bred publik verksamhet som visar hur vi kan lära av historien för att förstå vår samtid och påverka vår framtid.

Globala värderingar

Nobelprisets värderingar är globala och under de senaste 20 åren har vi turnerat över hela världen med våra vandringsutställningar. Vi har samarbetat med lärare och mött tusentals nyfikna skolelever.

En bättre värld

Med Nobelprisets publika utställningar, möten, digitala kanaler och alla aktiviteter både i Sverige och globalt vill vi bidra till spännande möten mellan människor. Människor som vågar ifrågasätta, som vill ställa nya frågor, tänka nya tankar och bidra till en bättre värld.

Naturlig mötesplats i Stockholm

Nobel Prize Museum ska vara en naturlig och permanent mötesplats i Stockholm, som tar upp vår tids stora frågor och visar hur vi med vetenskap, humanism och samarbete kan besvara dem. Idag finns vi på Stortorget i Gamla stan. I framtiden skapar vi ett nytt hem för Nobelpriset på en central plats i huvudstaden.