Nobelpriset visar att idéer förändrar världen. Nobelpristagarnas mod, kreativitet och envishet inspirerar och ger oss hopp för framtiden. Med utgångspunkt i Nobelprisets unika kombination av ämnesområden – naturvetenskap, litteratur och fred – vill vi bjuda in till utställningar, skolprogram, föreläsningar och samtal om vår tids stora frågor. Med Nobel Center c/o kommer vi att dyka vi upp på olika platser runt om i Stockholm. Men vi finns också kvar i Nobelmuseet i Gamla Stan tills vi flyttar in i vårt nya hem på Blasieholmen.    

Alfred Nobel hade en tydlig vision med det pris han skapade. Han skrev i sitt testamente att han ville belöna de som hade gjort mänskligheten den största nytta. Nobelpriset och Nobelpristagarnas berättelser är utgångspunkten för en bred publik verksamhet som visar hur vi kan lära av historien för att förstå vår samtid och påverka vår framtid.

Under de senaste 20 åren har vi turnerat över hela världen med våra vandringsutställningar. Vi har samarbetat med lärare och mött tusentals nyfikna skolbarn. Med våra utställningar, internationella möten, digitala kanaler och alla våra aktiviteter i Stockholm och Oslo vill vi bidra till möten mellan människor. Människor som vågar ifrågasätta, som vill ställa nya frågor och tänka nya tankar. Människor som vill bidra till en bättre värld.

Allt det här kommer vi att ta med oss in i vårt nya hus på Blasieholmen i centrala Stockholm när Nobel Center slår upp portarna om ett par år.

Under resan dit hoppas vi att du vill ta del av allt som är på gång på olika platser runt om i Stockholm och på Nobelmuseet i Gamla Stan.