Folkbildningsdagen kommer att bestå av föreläsningar, samtal och dialog om global utveckling med Nobelpristagare, världsledande pedagoger, forskare och folkbildare. Factfulness är utgångspunkt för den första folkbildningsdagen och upplysning, sanning och fakta i vår tid är i fokus.

Hans Rosling var en av världens mest uppskattade folkbildare som visade på hur kunskap och fakta leder till förbättring. Han vigde sitt liv åt att skapa en bättre värld på många olika sätt. Bland annat genom forskning om global hälsa på Karolinska Institutet och genom sitt arbete i Liberia under ebolaepidemin. Han förklarade också för alla som ville lyssna på ett underhållande och pedagogiskt vis om världen som den ser ut och vad vi troligtvis har att vänta oss.

Efter Hans Roslings död var det många som vill hjälpa till och föra arvet vidare. Hans Rosling önskade att hans minne skulle stärka folkbildning kring global utveckling och om det var möjligt ville han att det skulle ske i samarbete med Nobelstiftelsen. Han trodde på kunskap och på värdet av att inspirera och engagera till handling, något som kännetecknar de verksamheter i som Nobelstiftelsen byggt upp under de senaste 20 åren Nobelprisets anda. Hans Rosling var också en varm anhängare av Nobel Center. Han gjorde ofta en poäng av vad Nobel Center kan betyda för Stockholm och Sverige, men kanske framför allt också för världen. Det är bakgrunden till denna nya gemensamma satsning på en folkbildningsdag.

Folkbildningsdagen ska äga rum år efter år på olika platser runt om i Stockholm tills Nobel Center står färdigt.

Om Gapminder

2005 grundade Hans Rosling, tillsammans med Anna Rosling Rönnlund och Ola Rosling, Stiftelsen Gapminder för att ”bekämpa förödande okunskap med en världsbild som alla kan förstå”.

Om Nobel Center

Nobel Center kommer att samla en bred publik verksamhet med utställningar, skolprogram, möten och föreläsningar kring Nobelprisets unika kombination av ämnesområden – naturvetenskap, litteratur och fred. Med utgångspunkt i Nobelpristagarnas belönade insatser och inspirerande berättelser kommer Nobel Center att kunna ta sig an både vår historia, vår samtid och de stora frågor som är avgörande för vår värld och vår framtid.

 

För mer information

Rebecka Oxelström, kommunikationschef Nobel Center, rebecka.oxelstrom@nobelcenter.se, +46 734 12 66 75