Lärarhandledning

Tidsåtgång

Hela innehållet tar ungefär tre stycken 45-minuters lektioner att genomföra. Bildspelet med tillhörande manus utgör stommen i lektionerna.

Här är ett förslag på hur du kan lägga upp arbetet:

  • Lektion 1: Teori: Virus och bakterie – bildspel med manus
  • Lektion 2: Elevgruppuppgift – Bygg ditt eget virus
  • Lektion 3: Teori: Botemedel – bildspel med manus

Förberedelse

Se till att bildspel fungerar i klassrummet. Skriv ut spelplanen i A3 – en till varje grupp (finns för nedladdning längst ner). Ta fram post-it lappar.