Materialet är främst skapat för högstadiet men med anpassningar kan delar av Klartänkt fungera i hela grundskolan och gymnasiet. Målet är att ge eleverna verktyg för att kritiskt granska information och beskriva vad som karakteriserar det vetenskapliga tänkandet. Välj de delar du själv vill använda!

 

De två första filmerna visar skillnaden mellan vetenskap och pseudovetenskap, genom att berätta om den vetenskapliga metoden. Skillnaderna exemplifieras på ett genom jämförelser mellan astronomin och astrologin respektive vacciner och homeopati.

 

De två följande filmerna bygger på idéer om hur vi tänker, utvecklade av bland andra psykologen Daniel Kahneman, som belönats med ekonomipriset till Alfred Nobels minne. De handlar exempelvis om felaktiga slutsatser vi kan dra när vi tänker snabbt och intuitivt. Med konkreta exempel visas hur man kan genomskåda desinformation av olika slag. Eleverna får även stöd för att kunna föra givande samtal och diskussioner genom att de får övning i hur de kan känna igen och undvika argumentationsfel.

 

Klartänkt 1- Vetenskaplig metod och himlakroppar

Vad är det då för skillnad mellan astronomi och astrologi? Ett svar är att det ena är vetenskap, det andra inte. Filmen tydliggör hur man skiljer på vetenskap och pseudovetenskap, det vill säga föreställningar som ger sken av att vara vetenskap men inte är det.

 

 

Klartänkt 2 – Vetenskaplig metod och vaccin

Vad är det för skillnad på godkända mediciner och alternativmedicin? Här visar vi hur vacciner har tagits fram med en vetenskaplig metod. De testas i många steg innan de får ges till människor. På så sätt vet man att de har effekt utan att ge farliga biverkningar. Homeopati är alternativmedicin som inte har visat sig ha någon läkande effekt när preparaten har testats vetenskapligt. Vad blir konsekvensen av det?

 

 

Klartänkt 3 – Att unvika tankefällor

Blir något mer sant för att det upprepas ofta? Tror vi hellre på det som vi känner igen än det som är obekant? Dras vi till enkla förklaringar även om problemet är komplicerat? Eller tror vi mer på personer vi gillar än på de vi inte tycker om? Filmen Klartänkt 3 pekar på olika mentala fällor vi kan hamna i när vi tänker för snabbt. De kan göra att svar på frågor, uppfattningar och beslut blir helt andra än vad de skulle bli om vi tänkte efter lite längre.

 

 

Klartänkt 4 – Argumentationsfel

Här ger vi exempel på argumentationsfel, så att eleverna får en känsla för hur de låter och inte låter sig luras av dessa. På så sätt kan de lättare föra diskussioner utan att fastna i fällor som gör att samtalen inte leder någonstans. Filmen illustrerar argumentationsfelen med exempel från tidigare filmer i serien men också med fall som är vanliga i all argumentation.

 

 

Lärarhandledning til Klartänkt