F-åk 3

Blandat om Alfred Nobel

Åk 4–6

Blandat om Alfred Nobel

Hälsa på Nobel

Åk 7–GY

Klartänkt – vetenskaplig metod och kritiskt tänkande, åk 7–9 (kan anpassas till GY).

En hållbar framtid, åk 7–GY

Till mänsklighetens största nytta, åk 7–9

Många vägar till fred, åk 7–9

Rollspel om genetik, åk 7–GY

Rollspelet syftar till att öka medvetenheten hos elever om att upptäckter, uppfinningar och förbättringar påverkar individen och samhället. Eleverna ska även inspireras till att aktivt delta i samhällsdebatten i frågor som rör genetik och genteknik. Genom att argumentera utifrån olika roller, snarare än utifrån personliga åsikter, skapas ett mer tillåtande klimat där era olika argument kan få utrymme än vad som kan förväntas i ett klassrum med kända normer, roller och förväntningar.

Lärarpresentation, lärarhandledning och elevblad

Entreprenörskap, Nobelpristagare och Alfred Nobel, åk 7–9