Lärarkväll 7 mars

En mycket lyckad lärarkväll gick av stapeln på Elite Grand Hotel i Gävle om ny elektronik och teknik som kan användas för framtidens vård och rehabilitering.

Frågorna vi utgick ifrån var:

Hur kan nya tekniska innovationer inom elektroniken användas för att underlätta våra behov i framtiden? Vilka möjligheter och vilka hinder finns?

Lärarkvällen presenterades i samarbete med Högskolan i Gävle, Teknikerjakten, Maker Tour – mot nya höjder, och SSF.

Medverkande: Magnus Isaksson, professor och forskare vid akademin för teknik och miljö, Högskolan i Gävle och sakkunnig från samhälle och bransch.

Lärarna fick också en genomgång av flera relaterade Nobelpris.

Bland annat har Magnus Isaksson varit med i framtagningen av ett konstgjort yttre skelett för underkroppen, AXO-SUIT, som ska underlätta rörelsefriheten hos äldre och handikappade.

Teknikerjakten

Syftet med projektet Teknikerjakten är att väcka intresse för naturvetenskap och teknik från förskolan till gymnasiet. Inspiration, relevans och entreprenörskap ska genomsyra aktiviteterna i projektet. Teknikerjakten är ett samarbete mellan Högskolan i Gävle, skolor och näringsliv.