Materialet innehåller även ett helhetsperspektiv får hur entreprenöriella individer i historien genom sina handlingar och idéer har skapat förändringar både för samtida och framtida generationer och samhällen. Syftet med materialet är att lyfta fram entreprenören och entreprenörskapets roll i samhället. Målet är att främja ungas tro på sig själva, öka viljan och förståelsen för att förverkliga sina idéer.

 

Genom att studera hur Alfred Nobel och entreprenörer som har tilldelats Nobelpriset, har använt sig utav resurser som finns i vår omgivning för att skapa någonting som vi alla kan ha nytta av, kan elever få upp ögonen för att hitta morgondagens framgångsfaktorer och förverkliga sina idéer. Ett syfte är även att belysa företagandets roll i denna utveckling. Hur företaganden och entreprenörskap hänger ihop, förutsätter varandra och skapar samhällsnyttan. Materialet är framtaget i ett samarbete mellan Nobelmuseet och Ung Företagsamhet.

 

Materialet består av lärarhandledning, elevhäfte, text om Alfred Nobel och berättande texter om flera olika Nobelpristagare. Stora delar av materialet finns även som ljudfiler, (se längre ner på sidan).

 

Material

Ljudfiler