Tidsåtgång: ca 50 minuter.

Uppvärmning (5 min)

Som start – fundera på de här frågorna:
  • Vad är Nobelpriset?
  • Varför heter det Nobelpriset?
  • Känner du till någon Nobelpristagare?

Titta på filmen “Introduktion till Nobelpriset och Globala målen” (5 min)

Arbeta med områden (35 min)

1. Titta på filmen ”Fyra områden med utmaningar”.

2. Välj ett av de fyra områden som presenterades i filmen:

  • Rädda liv
  • Sammankoppla världen
  • Skydda planeten
  • Mätta mänskligheten

3. Ladda ner arbetsbladet som hör till området (de ligger längst ner på sidan).

4. Följ instruktionerna i arbetsbladet och skriv svaren i ett eget skrivdokument.

5. Spara dina svar.

Om du jobbar med en klasskompis – se till att ni väljer samma tema, gör uppgifterna och diskutera därefter era svar.

Redovisning (5 min)

Redovisa ditt arbete genom att skicka in dokumentet till din lärare.

Arbetsblad