Skapande skola syftar till att eleverna ska få möjlighet till att möta professionell kultur, ägna sig åt eget skapande och få uppleva hur skola och kulturliv kan samverka. Nobelmuseet kan erbjuda många bra olika aktiviteter i samband med projekt inom ramen för skapande skola. Vi har en stor och bred grund för ämnesövergripande projekt där vi kan vi erbjuda både aktiviteter för elever och fortbildning för lärare.

Förslag på teman

Naturvetenskap och konst

Eleverna får arbeta med att konstnärligt gestalta naturvetenskapliga begrepp och/eller teorier som har anknytning till Nobelpris, t.ex. inom områdena genetik, kärnfysik eller kanske de senaste Nobelpriserna. Vi diskuterar den naturvetenskapliga teorin och sedan får eleverna arbeta praktiskt i små grupper. Vi avslutar med redovisning och diskussion.

Alfred Nobel och Nobelpriset

Vi berättar om Alfred Nobel, hans liv och testamente. Vi pratar om de olika Nobelprisämnena och tillsammans arbetar vi med konfliktlösning. I vår verkstad gör vi sedan kemi-, fysik- och medicinexperiment samt skriver dikter med hjälp av ordmagneter.

Yttrandefrihet – var går gränsen?

”Böghatare”, ”blatte” eller Hitlerhälsningar – var går egentligen gränsen för vår yttrandefrihet? Inom temat Yttrandefrihet vrider och vänder vi på frågor som rör värderingar, tolerans och respekt. Genom värderingsövningar, diskussioner och filmvisning diskuterar vi på vilka olika sätt man kan yttra sig och hur den svenska yttrandefriheten fungerar.