I programmet Röra om och skapa nytt! berättar vi om Alfred Nobel och om vad kemi är för något. Museibesöket avslutas med att barnen får smälta plast och göra smycken eller figurer.

Programmet vänder sig till barn från 5 år.

Till programmet finns lärarmaterial som uppmuntrar till både för- och efterarbete.

Lärarmaterial för för- och efterarbete

Anknytning till läroplanen


Lpfö 98, Utveckling och lärande

  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap