Programmet Röra om och skapa nytt riktar sig till förskoleklasser. Tillsammans upptäcker vi vad kemi kan handla om. Vi ser att mycket runt omkring oss är blandningar av olika saker. Snart märker man att det finns kemi nästan överallt.

Vi kommer framförallt att arbeta kring olika material. Vad är saker gjorda av? Finns alla material i naturen eller har vi människor tillverkat dessa? Avslutningsvis går vi ner i labbet och barnen för göra en laboration där de rör om och skapar något nytt.