Programmet Röra om och skapa nytt  riktar sig till förskoleklasser. Tillsammans upptäcker vi vad kemi kan handla om. Vi ser att mycket runt omkring oss är blandningar av olika saker. Snart märker man att det finns kemi nästan överallt. 

Vi kommer framför allt att arbeta kring olika material. Vad är saker gjorda av? Finns alla material i naturen eller har vi människor tillverkat dessa? Avslutningsvis går vi ner i labbet och barnen får göra en laboration där de rör om och skapar något nytt. 

Lpfö 18: Utveckling och lärande  

Varje barn ska få utveckla

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. 
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling. 
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.