Danica Kragic, en av Sveriges ledande robotforskare kommer att prata om var forskningen inom robotik och artificiell intelligens befinner sig och vilka utmaningar som finns innan robotar kan användas utanför industriella tillämpningar.

Samtalet är öppet för alla men kommer till största del att bestå av inbjudna gymnasieklasser, därav är det begränsat antal platser. Reservera plats via länken ovan. 

Samtalet syftar till att lyfta vikten och nyttan av grundforskning och visa på spännande och inspirerande forskningsprojekt, samt att synliggöra VR-finansierad forskning.

Varmt välkommen!

Om Danica Kragic Jensfelt

Danica Kragic Jensfelt är född och uppvuxen i Kroatien, utbildade sig till civilingenjör i maskinteknik vid Tekniska högskolan i Rijeka och flyttade sedan till Sverige 1997 och fick samma år en doktorandtjänst i datalogi på Kungliga Tekniska högskolan, KTH. Idag är hon professor i datalogi och biträdande rektor för Skolan för datavetenskap och kommunikation på KTH. Hon har mottagit flertal priser för sin forskning inom robotik och är en av Sveriges ledande robotforskare. 2016 fick hon stor uppmärksamhet när hon medverkade i Sommar i P1.  Danica Kragić Jensfelt är även ledamot av Kungliga Vetenskapsakademin och Ingenjörsvetenskapsakademin. Hon sitter även i styrelsen för Institutet för Framtidsstudier, Wallenbergstiftelsernas ägarbolag FAM och SAAB.

Danica var först ut i vår satsning på Performance Lectures, i samarbete med Dramaten&. Hennes scenföreställning handlade givetvis om robotar och spelades 2018.