Skolprogrammet till den tillfälliga utställningen Rätten till frihet – Martin Luther King, Jr  belyser hur Martin Luther King, Jr, som ledare för den amerikanska medborgarrättsrörelsen, stred för alla människors lika värde.

I programmet får eleverna ta del av Kings liv och kamp, men även höra om andra personer som med stort mod engagerade sig i kampen för rättvisa, så som Rosa Parks och Gloria Ray Karlmark.

Skolprogrammet innehåller genomgångar, filmer och övningar där eleverna får reflektera över frågor som rör mänskliga rättigheter, mod, civilkurage, rasism och intolerans.

Utställningen innehåller ett rikt bildmaterial, föremål, dokument och filmer med specialgjorda intervjuer. Skolprogrammet kan bokas från den 28 september.