Avslutningen på en forskarutbildning kallas disputation och är ett slags gesällprov där doktoranden, den blivande doktorn, får presentera och försvara sina resultat och teorier för andra forskare. Intresserad av att se hur det går till? Välkommen till öppen disputation!

Titeln doktor används i dagligt tal för att beteckna läkare, men kan också betyda att en person har genomgått forskarutbildning på ett universitet inom vilket område som helst. Avslutningen på en forskarutbildning kallas disputation och är ett slags gesällprov där doktoranden, det vill säga den blivande doktorn, får presentera och försvara sina resultat och teorier för andra forskare.

Intresserad av att se hur det går till? Karolinska Institutet bjuder in till öppen disputation med doktoranden Charlotte Klinga, verksam vid universitetets Medical Managent Centre. Temat för hennes doktorsavhandling är sammanhållen vård och social omsorg, så kallad integrerad vård, och hur samordning mellan kommuner och landsting kan åstadkommas på bästa sätt för den enskilda patienten. Observera att delar av disputationen kommer att ske på engelska.