Avslutningen på en forskarutbildning kallas disputation och är ett slags gesällprov där doktoranden, den blivande doktorn, får presentera och försvara sina resultat och teorier för andra forskare. Intresserad av att se hur det går till? Välkommen till öppen disputation!

Titeln doktor används i dagligt tal för att beteckna läkare, men kan också betyda att en person har genomgått forskarutbildning på ett universitet inom vilket område som helst. Avslutningen på en forskarutbildning kallas disputation och är ett slags gesällprov där doktoranden, det vill säga den blivande doktorn, får presentera och försvara sina resultat och teorier för andra forskare.

Intresserad av att se hur det går till? Karolinska Institutet bjuder in till öppen disputation med förlossningsläkaren och doktoranden Tove Wallström, verksam vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS). Temat för hennes doktorsavhandling är igångsatta förlossningar hos kvinnor med eller utan tidigare kejsarsnitt. Syftet med forskningen är att hitta den metod som är säkrast och fungerar bäst för både mamman och barnet. Doktorsavhandlingen är skriven på engelska, men disputationen sker på svenska.