Nobel Prize Museum inspirerar och förmedlar kunskap genom bl.a. utställningar, program- och skolverksamhet som har Nobelpriset som utgångspunkt. Verksamheten drivs av viljan att skapa intresse och engagemang för forskning, utbildning, humanism, kultur samt freds- och demokratifrågor. Nobel Prize Museum tar upp vår tids stora frågor och visar hur vi med vetenskap, humanism och samarbete kan besvara dem. Idag finns vi på Stortorget i Gamla stan. I framtiden skapar vi ett nytt hem för Nobelpriset på en central plats i Stockholm.

Nobel Prize Museum drivs i stiftelseform och bedriver publik verksamhet kring Nobelpriset. Museet omsatte 2018 ca 77 miljoner kr och hade samma år ca 260 000 besökare.

 

Utställningschef, Nobel Prize Museum

Kravprofil

Utställningschefen:

  • Är en erfaren, tydlig, öppen och ansvarstagande ledare med erfarenhet av förändringsarbete.
  • Har erfarenhet av att arbeta med utställningar och spetskompetens ifråga om att nå ut med publik verksamhet.
  • Är kommunikativ och samarbetsorienterad, har ett relevant nätverk och bygger starka relationer internt och externt.
  • Har en förmåga och ett mod att ta beslut och att tänka strategiskt.
  • Är en person med tydliga visioner, grundade i en god överblick över utvecklingen i utställningsvärlden.
  • Har intresse för akademiska frågor.
Utställningsverksamhet och strategiska mål

Utställningarna har till uppgift att gestalta Nobelprisets vision ”till mänsklighetens största nytta”. Utställningsavdelningens arbete består bl.a. av nyproduktion av utställningar, modifieringar och underhåll av basutställningen, drift av vandringsutställningar, skötsel av museets samlingar, samt arbeten i samband med lån av utställningar från andra organisationer. Avdelningen består av sex medarbetare.

Museet har, ända sedan öppnandet 2001 varit välbesökt av en utländsk publik som engageras av Nobelpriset. Museet är också ett eftersökt besöksmål för lärare och skolklasser. Ett viktigt strategiskt mål för museet under perioden 2019-2021 är att öka intresset för verksamheten hos en bred allmänhet i Stockholmsområdet. Arbetet med samtliga delar av museets publika utbud behöver vara öppet för nytänkande, både vad avser arbetssätt, inriktning och kreativa grepp, samt vara relevant och angeläget för befintliga och nya besöksgrupper. En ny utställningschef behöver således kunna bidra till ett ledningsarbete inriktat på att nå en närpublik och kunna leda utställningsavdelningen i ett arbete som främjar våra strategiska mål och klokt nyttjar vår lokalsituation.

Uppdraget

Vi söker en utställningschef för ett tvåårigt uppdrag med önskat tillträde under sensommaren 2019. Utställningschefen rapporterar till VD och ingår i museets ledningsgrupp. I uppdraget ingår att göra en analys av museets utställningsarbete och avge ett yttrande som inkluderar rekommenderad inriktning framåt. För upplysningar om tjänsten: HR-chef Lotta Wristel, lotta.wristel@nobel.se

Välkommen med din ansökan så snart som möjligt men senast 1 juli 2019 till eva.windrup@nobelmuseum.se. Intervjuer sker löpande.