Med Nobelprisets publika utställningar, möten, digitala kanaler och alla aktiviteter både i Sverige och globalt vill vi bidra till spännande möten mellan människor. Människor som vågar ifrågasätta, som vill ställa nya frågor, tänka nya tankar och bidra till en bättre värld.

Nobelprisets hem ska i Alfred Nobels anda vara en mötesplats som tar upp vår tids stora frågor och visar hur vi med vetenskap, humanism och samarbete kan besvara dem.

Nobel Prize Museum

Idag är vårt hem i Sverige Nobel Prize Museum på Stortorget i Gamla stan. För att samla den publika verksamheten och bli ett naturligt besöksmål för människor från hela världen – turister, stockholmare, forskare och skolelever – vill vi skapa ett nytt hem för Nobelpriset på en central plats i Alfred Nobels födelsestad Stockholm. I en unik inramning med mer utrymme, ökad tillgänglighet och fler möjligheter till spännande möten.

 

Om Nobel Center på Blasieholmen