Under ett halvt århundrade var Alva Myrdal en viktig figur i samhällstänkandet både i Sverige och internationellt. 1982 mottog hon Nobels fredspris för sitt arbete inom FN för nedrustning. Yvonne Hirdman har skrivit biografin Det tänkande hjärtat om Alva Myrdal. I ett samtal med historikern och Nobelexperten Gustav Källstrand, får publiken komma nära den välkända fredspristagaren.