I programmet Noveller – om Nobelpris, litteratur och att läsa mellan raderna, får eleverna bekanta sig med novellen som litterär genre. Med utgångspunkt i några Nobelprisbelönade författare, såsom Alice Munro och Ernest Hemingway, närmar vi oss ett antal berättartekniska grepp, väl använda i såväl romaner som noveller. 

Programmet innehåller genomgångar och övningar där eleverna får läsa, analysera, diskutera och värdera novelltexter. Både textperspektiv och läsarperspektiv behandlas, och eleverna får öva sig i att läsa mellan raderna. Begrepp som tas upp är bland annat in medias res, berättarperspektiv och isbergstekniken.  

Lgr 22, Svenska åk 7–9 

  • Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.   
  • Sammanfattning av texter.   
  • Analys av texter med koppling till upphovsperson, tid och andra texter samt utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor. 

Gy 11, Svenska 1 

  • Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer. 
  • Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier. 

Gy 11, Svenska 2 

  • Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper.  
  • Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen. 

Gy 11, Svenska 3 

  • Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg. 
  • Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning.