I programmet Noveller – om Nobelpris, litteratur och att läsa mellan raderna, får eleverna bekanta sig med novellen som litterär genre. Med utgångspunkt i några Nobelprisbelönade författare, såsom Alice Munro och Ernest Hemingway, närmar vi oss ett antal berättartekniska grepp, väl använda i såväl romaner som noveller.

Programmet innehåller genomgångar och övningar där eleverna får läsa, analysera, diskutera och värdera novelltexter. Både textperspektiv och läsarperspektiv behandlas, och eleverna får öva sig i att läsa mellan raderna. Begrepp som tas upp är bland annat in medias res, berättarperspektiv och isbergstekniken.

Anknytning till läroplanen

Lgr 11, Svenska åk 7–9
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
Lgy 11, Svenska 1
 • Skönlitteratur, författade av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer
 • Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.
Lgy 11, Svenska 2
 • Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk från olika tider och epoker.
 • Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning.
Lgy 11, Svenska 3
 • Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män inom genrerna prosa, lyrik och dramatik.
 • Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.