Eleverna gör en tidsresa till 1885 och tågstationen i San Remo för att försöka träffa Alfred Nobel.

Pedagogerna kommer att plocka föremål ur en väska för att försöka ta reda på lite mer om vem Alfred Nobel var och vad han gjorde. Vi hjälper Alfred med hans brev till Bertha som han är osams med, men vars vänskap betyder jättemycket för honom. Tillsammans gör vi en förflyttning till Alfred Nobels laboratorium för att hjälpa honom att förbättra såpbubblor. Innan tidsklockan ringer tar vi oss tillbaka till nutid.

Vi avslutar med en kort tecknad film, En nästan sann historia om Alfred Nobel, och pratar om Nobelpriset.

Lärarmaterial