Nobelpriset har en unik ställning i världen och en stor betydelse för Stockholm och Sverige. Det visar inte minst den vecka som just passerat då nya Nobelpristagare utsetts och Stockholm och Sverige återigen varit i centrum för världens blickar.

I över hundra år har det funnits en dröm om att förankra Nobelpriset i Stockholm och att skapa en plats för en omfattande publik verksamhet i Nobelprisets namn. En plats där vetenskap, litteratur och fredsarbete uppmärksammas. En plats där vår tids stora frågor diskuteras. Där skolbarn så väl som forskare, turister och nyfikna stockholmare kan inspireras till att vilja vara med och bidra till en bättre värld i Alfred Nobels anda.

År 2011 kom Nobelstiftelsen överens med Stockholms stad, om att verka för ett Nobel Center på Blasieholmen. Enligt överenskommelsen skulle Nobelstiftelsen ta ansvar för Nobel Centers finansiering och anordna en internationell arkitekttävling vilket vi gjort. År 2012 bekräftades denna överenskommelse i ett enhälligt beslut om markanvisningsavtal. Därefter har en detaljplaneprocess tagit vid. Staden har fram till idag fört processen enligt en sedan länge etablerad ordning för planärenden.

Nobelstiftelsens vd Lars Heikensten:

Vi har de senaste sju åren agerat i enlighet med våra överenskommelser. Vi tolkar dagens besked som att Alliansen i samarbete med Miljöpartiet försöker frångå träffade avtal. Ett projekt av stor och långsiktig betydelse för Stockholm som vetenskapsstad och centrum för en levande diskussion i Alfred Nobels anda riskerar då att offras för kortsiktiga politiska intressen.

Nobelstiftelsens ordförande Carl-Henrik Heldin:

Med Nobel Center på Blasieholmen har vi velat skapa ett kunskapens och folkets hus mitt i Stockholm. Det är en idé vi fortfarande tror på. Om den politiska majoriteten i Stockholm stänger dörren till Blasieholmen skulle ett helt nytt projekt behövas för att förverkliga idén. Det vore kostsamt och skulle förutsätta att många intressenter samlades på nytt. Det skulle också kräva trovärdiga samarbetspartners i Stockholms stad.