Initiativet bygger på att Nobelpriset kan inspirera människor att söka kunskap, att ställa frågor och försöka förstå och förbättra världen.

2019 års Nobel Prize Teacher Summit äger rum 11 oktober och temat är Climate Change Changes Everything. Klimatförändringarna påverkar oss alla och sättet vi adresserar dem i undervisningen har stor påverkan på framtida generationer. Men hur ska vi undervisa om det utan att skapa klimatångest eller apati? Hur kan vi stötta våra elever att hitta konstruktiva sätt att arbeta för en hållbar framtid? Du är den lärare som framtiden behöver! Möt Nobelpristagare, toppforskare och lärarkollegor från hela världen på den unika konferensen Nobel Prize Teacher Summit. Banbrytande idéer, inspirerande insikter, oförglömliga möten och o-googlingsbara historier inkluderas!

Medverkande Nobelpristagare med flera:
Hiroshi Amano – Fysikpriset 2014 för utvecklandet av LED-lampan
Beatrice Fihn från ICAN – Fredspriset 2017 för deras arbete mot kärnvapen
Mario J. Molina – Kemipriset 1995 för upptäckten av hur CFCs (freoner) skadar ozonlagret
Johan Rockström –  Professor i Miljövetenskap vid Stockholms Universitet som gjort begreppet planetens gränser förståeligt.

Ta mig till den engelska kampanjsidan